Śruby, nakrętki, podkładki i inne

Właściwości sprężyn

Najważniejszą cechą dobrych sprężyn i resorów jest ich zdolność do przyjmowania swojego pierwotnego kształtu po obciążeniu i następującym po nim odciążeniu. Aby tak było sprężyny muszą być wykonane z bardzo dobrej stali, która musi odznaczać się pewnymi cechami, takimi jak: dużym zakresem odkształceń sprężystych, czyli możliwie wysoką granicą sprężystości, dobrymi właściwościami plastycznymi, wysoką wytrzymałością statyczną i znaczną wytrzymałością na zmęczenie, wtedy efektem ostatecznym zmęczenia materiału jest utarta spójności poprzez pęknięcie. Pomijając sprężyny otrzymywane z prętów, drutów lub taśm po przeróbce plastycznej na zimno, a więc w stanie zgniecionym, wszystkie inne sprężyny mogą być stosowane jedynie po obróbce cieplnej polegającej na hartowaniu i odpuszczaniu zazwyczaj w średniej, a czasem również w wysokiej temperaturze. Głównym składnikiem stali stopowych, z których wykonuje się sprężyny i resory jest krzem, chrom, mangan i wanad, ale też jest stosowana również na produkcję sprężyn i resorów pewna grupa stali węglowych o znacznej zawartości węgla.

Copyright @ 2010 Śruby, nakrętki, podkładki i inne