Śruby, nakrętki, podkładki i inne

Liny

Liny to elementy dość powszechnie stosowane w konstrukcjach budowlanych, zwłaszcza w budownictwie nowoczesnym np. w przypadku hal stalowych. Elementami liny są skręcone śrubowo druty, włókna lub żyły ze skręconych uprzednio drutów, albo liniska ze skręconych uprzednio żył. Lina może być też splatana lub zszywana. Liny mogą być wykonane z różnych materiałów i najczęściej są to: liny włókienne, skórzane, z tworzyw sztucznych, włókiennostalowe i stalowe. Właśnie liny stalowe są dziś często używanym rodzajem lin. Zwykle składa się ona z 6 żył skręconych śrubowo wokół rdzenia. Rdzenie wykonane są z włókien roślinnych lub z tworzyw sztucznych. W linach stalowych każda żyła skręcona jest z pewnej ilości drutów dochodzących od kilku do nawet kilkuset. Liny stalowe są obecnie często używane do budowy mostów, ale także w urządzeniach, w których lina jest stale obciążona a podnoszony ciężar jest stale w prowadnikach, np. w górniczych urządzeniach wyciągowych, windach osobowych czy też kolejkach linowych.

Copyright @ 2010 Śruby, nakrętki, podkładki i inne