Śruby, nakrętki, podkładki i inne

Korozja

Niestety zjawisko korozji dosięga większości elementów metalowych. A czym jest korozja? Nic innego jak stopniowe niszczenie tworzyw, właśnie głownie metali, wskutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska. Czynnikami wpływającymi na proces korozji mogą być: obecność zanieczyszczeń, zmiany temperatury i ciśnienia, naprężenie materiału, struktura materiału, itp. Skutkiem korozji mogą być: wżery, pęknięcia, zmatowienie oraz kruchość korozyjna. Ważną rolę w zapewnieniu długotrwałego użytkowania urządzeń i ich elementów jest oprócz dokładnego wykonania, także odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Jest wiele zabiegów ochronnych przed korozją np. różnego rodzaju natryskiwanie, czyli proces powlekania powierzchni różnych elementów, polegający na rozpyleniu drobnych cząstek materiałów powłokowych. Oprócz tego jeszcze: metalizowanie, platerowanie, aluminiowanie, niklowanie, cynkowanie czy chromowanie. To tylko te najczęściej stosowane zabiegi, a istnieje ich o wiele więcej jeszcze.

Copyright @ 2010 Śruby, nakrętki, podkładki i inne