Śruby, nakrętki, podkładki i inne

Cięcie metali

Rozdzielać jeden materiał można na wiele sposobów. Jednak idealny proces cięcia to rozdzielenie wiązań atomowych w płaszczyźnie cięcia wzdłuż określonej linii bez wpływu na stan fizyczny materiału. Metody cięcia różnią się ilością zużytej energii, szybkością cięcia, wielkością ubytku materiału, wpływem cieplnym na cięty materiał i jakością ciętych krawędzi. Przy doborze metody cięcia należy uwzględnić takie czynniki jak: rodzaj materiału, grubość, dokładność cięcia, szybkość cięcia, cenę urządzenia i koszty procesu. Najczęstszym sposobem cięcia jest niewątpliwie skrawanie, czyli po prostu przecinanie, wykonywane piłami uzębionymi lub bez zębów. Oprócz tego rozróżnia się cięcie plastyczne, termiczne, kużnicze. Na dużą uwagę zasługuje sposób cięcia, jakim jest cięcie strumieniem wodnym. Odbywa się ono na zimno i polega na wykorzystaniu skoncentrowanej energii silnie sprężonego strumienia wody przepuszczanego przez dyszę o bardzo małej średnicy, przez co uzyskuje się prędkość strumienia nawet trzykrotnie przewyższającą prędkość dźwięku. Usuwanie materiału ze szczeliny cięcia odbywa się wtedy w wyniku procesu erozji i zmęczenia ścinającego. Wodą można ciąć praktycznie wszystkie materiały z wyjątkiem diamentu.

Copyright @ 2010 Śruby, nakrętki, podkładki i inne