Śruby, nakrętki, podkładki i inne

Rodzaje śrub

Obecnie w przemyśle budowniczym stosuje się wiele różnych rodzajów śrub. Patrząc na kształt, dokładność wykonania i przeznaczenie rozróżnia się takie typy: śruby zgrubne, śruby klasy średnio dokładnej, śruby pasowane, śruby do połączeń sprężonych. W budownictwie używa się także śruby o specjalnym przeznaczeniu, takie jak np.: śruby fundamentowe, śruby rzymskie, śruby hakowe i młotkowe, śruby dwustronne i śruby rozporowe czyli kołki. Śruby podzielono również na klasy w zależności na właściwości mechaniczne stali, z których są wykonane. W zależności od wymaganej wytrzymałości na rozciąganie i od wymaganej granicy plastyczności w stalowych konstrukcjach budowlanych stosuje się aż 10 klas śrub. Klasy śrub oznacza się symbolem składającym się z dwóch liczb przedzielonych kropką. Ostatnio w modzie są stosowane śruby zabezpieczające, używane np. do przymocowania kół samochodu. Istnieją także nietypowe śruby, jak choćby te z tzw. lewym gwintem, które wkręca się i wykręca w odwrotnym kierunku niż większość innych.

Copyright @ 2010 Śruby, nakrętki, podkładki i inne